BURADASINIZ:   ANA SAYFA   >   HAKKIMIZDA   >   SINIF 中RETMENLER軲軿   >   HAT軨E KAHRAMAN

SINIF 中RETMEN - HAT軨E KAHRAMAN

Haruniye E餴tim Enstitüsü S齨齠 Ö餽etmenli餴 Bölümü'nden mezun oldum. Türkçe E餴tim ve Ö餽etim seminerlerine kat齦d齧. 

Milli E餴tim Bakanl bünyesinde 26 y齦 devlet okullar齨da, 12 y齦 da özel okullarda görev ald齧. 2016-2017 E餴tim ve Ö餽etim Y齦'nda Ana㧐hir Kolej'inde göreve baad齧.