BURADASINIZ:   ANA SAYFA   >   ANAOKULU   >   ANAOKULU ETKİNLİKLER

ANAOKULU ETKİNLİKLER

 

anaehir_anaokulu

ANAOKULU ETKİNLİKLERİMİZ

Türkçe Dil Etkinliği: Türkçenin düzgün kullanımını sağlamak ve çevre etkileşimlerinikolaylaştırmak için şarkılar, şiirler, tekerlemeler söylenir; parmak oyunları oynanır,bilmeceler sorulur, dramatizasyon yapılır.

Serbest Zaman Etkinliği: Bu etkinlik planlama-çalışma-hatırlama bölümlerinden oluşur. Planlamada çocuğun karar alma, aldığı kararları uygulayabilme ve zamanınıuygun şekilde kullanabilme alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflenir. Çalışma aşamasında yaratıcılığını kullanır; sorun çözme, sosyal ilişkiler kurma deneyimlerini yaşar. Hatırlama aşamasında ise sözlü ifade becerilerini geliştirmelerine ve kendileri ile ilgili değerlendirme yapmalarına fırsat verilir.

Fen ve Doğa Etkinliği: Çevre gezileri, gözlem ve deneylerle fen ve doğayı tanıma etkinlikleri yapılır.

Sanat Etkinliği: Yırtma, yapıştırma, kesme ve boya teknikleri kullanılarak özgün ürünler oluşturulur, küçük ve büyük kas becerileri ve hayal dünyaları geliştirilir.

Okuma ve Yazmaya Hazırlık: Doğayla ilgili kazanımlar dikkate alınarak kavram geliştiren ve pekiştiren etkinliklere yer verilir. Ritmik sayma, doğru-bilinçli sayma, sıralama vb. kazanımlar desteklenir. Sayı, renk, şekil yön ve dünya ile ilgili kazanımları pekiştirici ve ilkokula hazırlayıcı çizgi çalışmalara yer verildiği çalışmalardır.

Oyun ve Hareket Etkinliği: Oyun çocuğun yaşamı anlama yoludur. Oyun sırasında yapılan gözlemler aynı zamanda duygu ve davranışlarda görülen problemler hakkında ipucu verir.

Anaşehir Anaokulu'nda hergün bir etkinlik dersi uzman öğreticiler eşliğinde yapılır. Bu etkinlikler;

Modern Danslar: Belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür.

Halk Dansları: Belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür.

Müzik: Orff yöntemi ve çeşitli müzik aletleri kullanarak çocukların ritim duygusunu, müzik kulağını, bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri kapsar.

Jimnastik: Uzman branş öğretmenleriyle çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyici çalışmalardır.

Satranç: Stratejik düşünmenin temelini atmak için yapılan çalışmalardır.

Drama: Çocukların hem sosyal hem de fiziksel gelişimlerini sağlayan oyunlarla beceriler ortaya çıkarılır ve geliştirilir.

Bale: Belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. Bale dansı, mimik, müzik, duygu ve dekor sanatlarının ileri standartlar ilebirleştirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanımlanabilir.

İngilizce: Başka bir dilin varlığını fark ettirecek etkinliklerle İngilizceyi sevdirmek, dil öğrenmeye istek uyandıracak etkinlikleri kapsar.

Bilişim Teknolojileri: Ana sınıfı “Bilişim Teknolojileri” derslerinde öğrencilerimizebilgisayarı sevdirmek, eğlenerek öğrenmelerini sağlamak hedeflenir. Eğitsel oyunlarla,boyama, yap-boz, tangram ve satranç programı gibi etkinliklerle, bilgisayar vebilgisayarın fiziksel birimlerini (klavye, ekran, fare) kullanma becerilerini geliştirmeyeçalışılır.Fare ve klavye kullanımına yönelik etkin becerilerin kazandırılması amacıyla eğitselzekâ oyunları ve yazılımlar kullanmakta böylece öğrendikleri bazı soyut kavram ve konularla ilgili kazanımlarının 1.sınıfa hazırlık kapsamında pekiştirilmesine de olanaksağlanmaktadır.