BURADASINIZ:   ANA SAYFA   >   HAKKIMIZDA   >   SINIF 中RETMENLER軲軿   >   LEYLA YILDIZ

SINIF 中RETMEN - LEYLA YILDIZ

Hacettepe Üniversitesi E餴tim Fakültesi S齨齠 Ö餽etmenli餴 Bölümü'nden "辝ref Ö餽encisi" ünvan齳la mezun oldum.

Türkiye E餴tim Gönüllüleri Vakf'nda iki y齦 gönüllü ö餽etmenlik yapt齧. 輘tanbul'da özel bir okulda görev ald齧. Ak齦 oyunlar  ve satranç e餴tmenli餴 sertifikas齨a sahibim.

2017-2018 E餴tim Ö餽etim Y齦'nda Ana㧐hir Koleji'nde göreve baad齧.