BURADASINIZ:   ANA SAYFA   >   HAKKIMIZDA   >   SINIF 中RETMENLER軲軿   >   FATMA ERASLAN

FATMA ERASLAN

Gazi Üniversitesi E餴tim Fakültesi S齨齠 Ö餽etmenli餴 Bölümü'nden mezun oldum. 

NLP ile liderlik ve zaman yönetimi, bireyselle⺶irilmi e餴tim plan, liderlik okulu, kriz yönetimi, liderlik ve tak齧 çalmas, motivasyon, okulöncesi hizmet içi e餴tim ile pozitif disiplin, etkili ö餽etmenlik e餴timi ve okul öncesinde orff ve ritim çalmalar hakk齨da seminerlere kat齦d齧. 

2014-2015 E餴tim ve Ö餽etim y齦齨da Ana㧐hir Koleji'nde göreve baad齧. Halen devam etmekteyim.